Đóng

Tin tức sự kiện

Cụm Nhà Chung Cư An Lạc

Được sự tín nhiệm của Ban Quản Trị cùng cư dân,  Công ty TNHH Quản lý Bất động sản HPPM trở thành đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành Cụm […]

22/02/2021 Quản Trị

Nhà chung cư Bình Quới 1

Được sự tín nhiệm của Ban Quản Trị cùng cư dân,  Công ty TNHH Quản lý Bất động sản HPPM trở thành đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành Nhà […]

22/02/2021 Quản Trị

Nhà Chung Cư Thủ Thiêm Xanh

Được sự tín nhiệm của Ban Quản Trị cùng cư dân,  Công ty TNHH Quản lý Bất động sản HPPM trở thành đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành Nhà […]

22/02/2021 Quản Trị

Cụm Nhà Chung Cư VISION-1

Được sự tín nhiệm của Ban Quản Trị cùng cư dân,  Công ty TNHH Quản lý Bất động sản HPPM trở thành đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành Cụm […]

22/02/2021 Quản Trị