Đóng

Giới thiệu

Thị trường bất động sản đang từng bước bùng nổ, các tòa nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, khu đô thị … mọc lên và phát triển không ngừng. Trước hiện trạng thực tế như vậy đòi hỏi công tác quản lý vận hành tòa nhà cần phải chuyên nghiệp hóa mang lại hiệu quả cao nhất, góp phần tạo nên môi trường sống văn minh chuẩn mực và an toàn.

Do vậy các tòa nhà này cần phải được xây dựng một phương án vận hành quản lý chuẩn mực và chuyên nghiệp. Các vấn đề chính và mục tiêu hàng đầu cho việc vận hành quản lý tòa nhà & quản lý tài sản bao gồm như sau:

  • Xây dựng phương án quản lý chuyên nghiệp, tối ưu hóa hoạt động của tòa nhà cũng như duy trì và cải thiện tốt nhất giá trị của tòa nhà.
  • Xây dựng ngân sách vận hành tiết kiệm nhất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Tòa Nhà & cho CĐT.
  • Xây dựng ngân sách vận hành rất quan trọng, được thể hiện một cách rõ ràng cụ thể và minh bạch nhất.
  • Xây dựng phương án ứng dụng công nghệ vào việc quản lý tòa nhà chuyên nghiệp.
  • Xây dựng và đề xuất các thương hiệu đối tác cung cấp sản phẩm và dịch vụ chuẩn cho Tòa Nhà.

Công ty HPPM có đầy đủ khả năng và sự chuyên nghiệp để đáp ứng rất chuẩn mực các mục tiêu nêu trên và chi tiết mô tả được nêu trong tài liệu này nhằm đảm bảo công tác quản lý vận hành cho các tòa nhà được quan tâm ở mức cao nhất.

Chân thành cám ơn.

Hương Trần

GIÁM ĐỐC CÔNG TY HPPM

Trụ sở chính HPPM