Đóng

Tầm nhìn – Mục tiêu chính của HPPM – Các mục tiêu chính của dự án

Tầm nhìn – Mục tiêu chính của HPPM – Các mục tiêu chính của dự án

TẦM NHÌN:

 • Trở thành công ty quản lý tòa nhà chuyên nghiệp
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao
 • Mang lại giá trị vượt trội cho đối tác, khách hàng và nhân viên
 • Vì chất lượng sống tốt đẹp hơn cho mọi người
 • Vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPPM và của Việt Nam

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA HPPM:

 • Quản lý bất động sản chuyên nghiệp
 • Đào tạo kỹ năng quản lý tòa nhà & kỹ sư trưởng
 • Các giải pháp tiên tiến về quản lý bất động sản
 • Tư vấn giải pháp tiết kiệm chi phí

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CỦA DỰ ÁN:

 1. Xây dựng cơ cấu bộ máy chuẩn mực
 • Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân lực thực hiện quản lý vận hành
 • Quản trị tập trung nhằm phân bố tốt hơn và nâng cao hiệu quả nguồn lực
 1. Ứng dụng công nghệ quản trị chuyên sâu
 • Tối ưu hóa công tác quản lý vận hành
 • Nâng cao năng lực quản trị và nâng tầm chất lượng dịch vụ
 1. Cung cấp sản phẩm tốt nhất và dịch vụ vượt trội
 • Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân lực thực hiện quản lý vận hành
 • Quản trị tập trung nhằm phân bố tốt hơn và nâng cao hiệu quả nguồn lực